ISS Tanks staat op de volgende beurzen:

IFAT Munchen Duitsland 30 mei t/m 03 juni 2016

Messe München GmbH
Messegelände
81823 München.

Openingstijden:

30 mei 09:00 – 18.00 geopend voor bezoekers.
31 mei 09:00 – 18.00 geopend voor bezoekers.
01 juni 09:00 – 18.00 geopend voor bezoekers.
02 juni 09:00 – 18.00 geopend voor bezoekers.
03 juni 09:00 – 17.00 geopend voor bezoekers.

 

Persbericht: Bouw waterzuiveringsinstallaties volgens modulaire en flexibele Verdygo bouwfilosofie van start op 2 locaties in Limburg:

Vandaag, 18 april, vond de kick-off plaats van de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie volgens de geheel nieuwe en innovatieve Verdygo ontwerp- en bouwfilosofie, door Ger Driessen (voorzitter Waterschap Peel en Maasvallei) en Jan Schrijen (voorzitter Waterschap Roer en Overmaas), respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van Waterschapsbedrijf Limburg.Uitgangspunt van het Verdygo-concept is het rioolwater zuiveren op maat tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Een Verdygo rioolwaterzuiveringsinstallatie is flexibel waardoor er ingespeeld kan worden op technologische, demografische en klimatologische ontwikkelingen. Verdygo is bovengronds, modulair en duurzaam. Daardoor is de installatie flexibel op te schalen of af te bouwen afhankelijk van de marktvraag en indien gewenst zelfs te verplaatsen, bijvoorbeeld naar een locatie dichter bij de afnemer.

Aan de kwaliteit van gezuiverd afvalwater worden steeds hogere eisen gesteld. Met de traditionele manier van bouwen (statische, ondergrondse, betonnen bakken) lopen we tegen grenzen aan. De bouw van een Verdygo zuiveringsinstallatie is daarentegen geheel bovengronds én modulair. Voorzitter Waterschapsbedrijf Limburg Ger Driessen: “Hierdoor ontstaat grote innovatiekracht, omdat flexibel kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in zuiveringstechnologie, die de duurzaamheid vergroten. Innovaties zijn makkelijk door te voeren door het toevoegen van een module en het is zelfs mogelijk om innovaties in de praktijk te testen. Denk hierbij aan fosfaatterugwinning, slibbehandeling of het verwijderen van medicijnen uit afvalwater. Een rioolwaterzuivering ontwikkelt zich hierdoor steeds meer als energie-, grondstoffen- en waterfabriek en draagt daarmee bij aan het tot stand komen van de circulaire economie.”

Waterschapsbedrijf Limburg heeft in eigen beheer het Verdygo-concept bedacht en werkt bij de realisatie nauw samen in de zogenaamde Gouden Driehoek met bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Jan Schrijen: “Waterschapsbedrijf Limburg stelt zich graag open voor innovaties en wil de ontwikkeling van innovatieve producten stimuleren en ondersteunen. In dat kader mogen bedrijven de infrastructuur van Waterschapsbedrijf Limburg gebruiken om nieuwe ideeën uit te proberen. Bij het Verdygo project in Simpelveld zal bijvoorbeeld zelfherstellend beton verwerkt worden, dat is ontwikkeld door de TU Delft. Zelfherstellend beton is dankzij de duurzame en kostenbesparende eigenschappen interessant. Zo worden ook verschillende materialen gebruikt voor de grote tanks waarin het afvalwater gezuiverd wordt. Naast de betonnen tank wordt er ook een roestvast stalen, een gecoat stalen en een houten tank gebouwd. Op deze wijze kunnen de verschillende materialen goed vergeleken worden. Zeker wanneer ook hergebruik aan de orde is.”

In nauwe samenwerking met aannemer Aan de Stegge, verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie, wordt op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Simpelveld de biologische zuivering, inclusief de slibindikking vervangen volgens de opzet van het Verdygo-concept. Op een tweede zuiveringslocatie, de rioolwaterzuiveringsinstallatie Roermond wordt de complete aanvoerinstallatie, bestaande uit een opvoergemaal en vuilroosters vervangen. Samen vormen de 2 projecten een blauwdruk van een complete nieuwe zuiveringsinstallatie volgens het Verdygo-concept. Directeur Waterschapsbedrijf Limburg Guus Pelzer: “Bijzonder is dat door bovengronds, modulair en gestandaardiseerd te bouwen de kosten ten opzichte van traditionele bouw met ruim 20% worden verlaagd en de bouwtijd met een derde van de tijd wordt verkort. Ook in het onderhoud kan jaarlijks een besparing van 20% worden gerealiseerd, hetgeen uiteraard óók in het belang van de burger is. Zij betalen tenslotte belasting voor de zuivering van het rioolwater.” Beide projecten (Simpelveld en Roermond) zullen medio 2016 opgeleverd worden. De investering in beide projecten bedraagt in totaal 10,7 miljoen euro.

Boilerplate
Waterschapsbedrijf Limburg is de duurzame producent van gezuiverd afvalwater in Limburg. Tegen de beste prijs- en prestatieverhouding zetten we afvalwater en zuiveringsslib om in waardevolle grondstoffen en energie, die we deels weer gebruiken voor onze eigen energie behoefte. Het afvalwater is afkomstig van 493.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven die zijn aangesloten op het 500 km rioolstelsel. Jaarlijks produceert Waterschapsbedrijf Limburg 150 miljoen m3 gezuiverd afvalwater en100.000 ton zuiveringsslib en vormt hiermee een belangrijke schakel in de waterketen.

Waterschapsbedrijf Limburg is de uitvoeringsorganisatie van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas.